Parti Tüzüğü


  • AYYILDIZ PARTİSİ

PARTİ TÜZÜĞÜ

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM

Tanım Amaç ve İlkeler

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK
Koşullar
Üyelik Başvurusu ve Yazımı
Üye Yazımının Kesinleşmesi
Belge Yazım ve Yazışma Düzeni
Parti Meclisi Onayı ile Üye Yazımı
Doğrudan Üye Yazımı
Üyelikte Yer Koşulu
Üyenin Yer Değiştirmesi
Üyenin Kimlik Belgesi
Üyenin Yıllık Ödentisi
Üyenin Görevleri ve Hakları
Üye sayısının Dengeli Çoğaltılması
Ad Silme
Üyelikten Çıkarma
Partiden Ayrılma

Tümünü Gör