Parti Bilgileri


AYYILDIZ PARTİSİ

Sosyal ve hakça gelişmeyi, dirlik, düzenlik içinde hızlandırarak, Türkiye’yi Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda laik çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne eriştirmeyi, demokrasiye her alanda geçerlilik kazandırmayı; insan haklarını ve özgürlüklerini sağlam güvencelere dayandırarak genişletmeyi; halk katılımının her alanda sürekli ve etkili olmasını sağlayarak ulusal egemenliği pekiştirmeyi; hukukun ve emeğin üstünlüğünü; toplumda ve uluslararasında eşitliği, adaleti ve dayanışmayı; Türkiye’nin ulusal bağımsızlığını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusu ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğünü hedefleyen; yurtta ve dünyada barış ilkeleri için çalışan ve gücünü halktan alan bir siyasal kuruluştur


AYYILDIZ PARTİSİNİN SİMGESİ

Şöyle tasarlanmıştır, Türkiye haritası üzerinden tüm vatanı kucaklayarak, güçlü ve parlak kırmızısıyla Türkiye’nin laik modern çağdaşlığını belirledik, beyaz çember ile Türkiye’nin bağımsızlığın simgeleyip ilkelerimizi yedi yıldız altında topladık; Ayyıldız Partisi, (üst büyük yıldız) Cumhuriyeti, (sol 1. yıldız) Devleti, (sağ 2. yıldız) Bayrağı, (sol 3. yıldız) Milleti, (sağ 4. yıldız) Laikliği, (sol 5. yıldız) Çağdaşlığı, (sağ 6. yıldız) Eşitliği temsil edecektir.


AYYILDIZ PARTİSİ

Atatürk devrimini ve bu devrimin içerdiği Milli ve Laiklik anlayışına dayalı ulus kavramını içtenlikle benimseyen:

Özel yaşamında ve davranışlarında da ırk, cinsiyet, dil, din, mezhep veya “yerli-yabancı” ayrımcılık gütmeyen ve seçici eğilimler taşımayan;

Ayyıldız Parti programında ve Tüzüğünde belirlenenlerden başka amaçlar için bu araç ve aşama gibi kullanma eğiliminde olmayan ve kişiliğiyle çevresine güven veren her yurttaş, parti üyesi olabilir. Üyelik için ırk, cinsiyet, dil, din, mezhep, aile, sınıf ve meslek ayrımı gözetilemez.